Vier grote Maastrichtse voetbalverenigingen, SC Jekerdal, RKSV Leonidas-W, vv Scharn en RKHSV Heugem-Randwijck, hebben zich m.b.t. het meisjes-/vrouwenvoetbal verenigd in
 
VoetbalMeidenMaastricht
 
Missie/visie

Het aantal meiden/vrouwen-leden in Maastricht is de laatste jaren gedaald (ca. 10%). Dit in tegenstelling tot de landelijke trend (stijging met ca. 5%). Gezien deze ontwikkelingen is er in (de regio) Maastricht nog een inhaalslag te maken, met name op prestatief clubniveau. De commissie wil in eerste instantie  het recreatieve en op termijn ook het prestatieve meiden-/vrouwenvoetbal in Maastricht promoten. Primaire doel is  allereerst meer meiden aan het voetballen krijgen en voor de voetbalsport behouden. Plezier en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van het individu is het streven. Aandacht wordt geschonken aan het bevorderen van faciliteiten en middelen, het ontwikkelen van technisch onderlegd kader en het vooruit brengen van ambities bij de clubs. Samenwerking tussen de betrokken partijen is daarvoor een ‘must’. De commissie wil stappen voorwaarts maken, verantwoordelijkheid nemen en op het gebied van meiden-/vrouwenvoetbal een ‘club’ van betekenis worden in de stad Maastricht en regio. Meiden, vrouwen, maar ook andere betrokkenen moeten zich helemaal thuis gaan voelen bij deze samenwerking waardoor een soort van ‘cultuuromslag’ gaat ontstaan.
 
Doel(stellingen)
 
–       Meer meiden aan het voetballen krijgen
–       Meer meiden behouden voor de voetbalsport
–       Kwaliteit van het meidenvoetbal verhogen (o.a. gekwalificeerde trainers)
–       Bijdrage leveren aan talentontwikkeling (in samenwerking met KNVB en/of BVO’s)
–       Meiden binnen hun eigen leeftijdscategorie op hun eigen niveau laten trainen en spelen
–       Vanaf de (gezamenlijke) MO13 meisjesteams vormen
–       Talentvolle speelsters spelen vanaf MO13 in gemengde teams
–       Meiden-/vrouwenvoetbal binnen de clubs promoten en enthousiasmeren (bewustwordingsproces)
 
Activiteiten
 
De commissie organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die zoveel mogelijk in een activiteitenkalender ingepland worden: clinics, gezamenlijke (demo-)trainingen, oefenwedstrijden, toernooien, ouder-voorlichtingsavond, forumavond, enz. 
 
Samenwerking (KNVB, Maastricht Sport, MVV Maastricht)

Behalve onderlinge samenwerking wordt er samenwerking gezocht en vindt er samenwerking plaats met de KNVB, Maastricht Sport en MVV Maastricht.